Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

Na een pauze vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik, kan de STAP-subsidie (STimulering Arbeidsmarkt Positie) vanaf 28 februari 2023 weer worden aangevraagd. De subsidie is op een aantal punten aangescherpt. STAP-subsidie De STAP-subsidie is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar en kan worden aangevraagd bij […]

Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting

Kreeg u in 2022 een of meerdere schenkingen? Vergeet dan niet voor 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting 2022 te doen. Wanneer aangifte schenkbelasting? U moet aangifte schenkbelasting doen als u: in 2022 een of meer schenkingen van uw ouder(s) kreeg met een totale waarde hoger dan € 5.677, en/of in 2022 een of meer schenkingen […]

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

Bracht u in 2022 vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen ten laste van uw vrije ruimte in de werkkostenregeling? Dan moet u uiterlijk in de tweede aangifte loonheffingen 2023 de eindheffing hierover aangeven en betalen. Eindheffing In 2022 bedroeg de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale […]

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Ook dit jaar kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. De aanvraagperiode is inmiddels gestart. Aanvragen moet digitaal, via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO); voor bedrijven is eHerkenning verplicht. ISDE-regeling De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is een subsidie voor eigenaren van een koopwoning die […]

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017. Kerstarrest box 3 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 (hierna het Kerstarrest) dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol […]