Erfrecht en erfbelasting algemeen

Erfrecht en erfbelasting, is het bij u optimaal geregeld? In onze praktijk komt de erfbelasting regelmatig naar voren. Zo krijgen wij vragen omtrent de omvang van erfbelasting. Een vervolgvraag betreft dan vaak de mogelijkheden om erfbelasting te voorkomen of te beperken. Voor ondernemers vormt daarnaast het bedrijf een groot aandachtspunt: hoe zal de bedrijfsopvolging gaan […]

Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Geeft u uw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kunt u misschien belasting besparen als u zorgt voor een goede vastlegging. Belast loon of vrije ruimte In principe vormt een vaste kostenvergoeding belast loon voor uw werknemer. Hij of zij is daarover loonheffing verschuldigd. U kunt dit voorkomen door de vaste kostenvergoeding aan te wijzen in […]

3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

Wanneer u als werkgever een werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject. Voor wie? De Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek geldt voor werknemers die […]

Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK. Aanpassing vanwege energiebelasting De aanpassing van het percentage energie-intensiviteit heeft te maken met de energiebelasting. Het kabinet […]

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen. Particulieren De eenmalige schenkingsvrijstelling met betrekking […]

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten?   Ondernemers Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is 2022 het laatste jaar waarin […]