Massaal bezwaarprocedure voor box 3

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt geen compensatie aan te bieden voor de box 3 heffing over 2017 tot en met 2020 wanneer geen bezwaar is gemaakt tegen de belastingaanslagen. De mogelijkheid bestaat om binnen 5 jaar na het kalenderjaar voor een aangifte inkomstenbelasting een verzoek tot ambtshalve aanpassing in te dienen bij […]