Wijziging betalingstermijn naar 30 dagen voor grote ondernemingen aan MKB-ondernemingen

Per 1 juli jl. is wettelijk geregeld dat grote ondernemingen met MKB-ondernemingen (waaronder ook kleine zelfstandigen vallen) geen langere betaaltermijn kunnen overeenkomen dan 30 dagen. Dit is in het geval de MKB-onderneming leverancier (schuldeiser) is van de grote onderneming als opdrachtgever (schuldenaar). Als toch een langere termijn wordt afgesproken, is deze afspraak niet geldig en […]