Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

Als werkgever kunt u onbelast zaken aan uw personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen via de werkkostenregeling. Bent u eindheffing verschuldigd, dan moet u die uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar. Is uw aangiftetijdvak bijvoorbeeld een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van […]

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid. Maximale duur werkvergunning naar drie jaar Voor werknemers die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) […]

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Wilt u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 uw IB-onderneming ruisend – dit is met fiscale afrekening – inbrengen in een bv? Dan moet u, indien u nog niets heeft vastgelegd, snel in actie komen. Ruisende inbreng Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill […]

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. SLIM SLIM is een  subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn […]

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022. →  Klik hier om je aanvraag te regelen De […]

De Digitale Gesprekscyclus – Daniel Hoopman

Met De Digitale Gesprekscyclus zorgen wij dat ondernemers / leidinggevenden continu ‘in gesprek blijven’ met hun medewerkers. Dat doen we door een eenvoudige webapplicatie aan te bieden die het een stuk simpeler en leuker maakt om dit proces op gang te houden. Iedere medewerker wil graag aandacht, waardering en duidelijkheid! Dat geef je onder andere […]