Uitspraak belastingheffing box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december jl. een opmerkelijke, maar zeker rechtvaardige uitspraak gedaan over de belastingheffing in box 3. Samengevat houdt de uitspraak in dat de belastingheffing over het vermogen in box 3 niet plaats dient te vinden over een fictief rendement, maar over het werkelijke rendement. De uitspraak heeft betrekking op de […]

Advieswijzer Verlofregelingen 2022

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in? Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot […]

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijk meldingsplicht uiterlijk 28 januari

Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% gebruikten voor btw-belaste handelingen. Huur onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De huur van een onroerende zaak is […]

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO tot en met uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel. UBO UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel […]

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 3 januari 2022 is het weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Koopt of leaset u zo’n auto, zorg dan dat u aan de voorwaarden voldoet en tijdig de subsidie aanvraagt. Anders loopt u mogelijk de subsidie mis die kan oplopen tot € 5.000 per […]

Ladies@work: verbinding met veel creativiteit

Sinds de oprichting van ladies@work in 2009 roep ik dat de mens centraal moet staan bij veranderingen in en rondom in hun huis en niet de techniek. Nu roepen wij dit nog steeds en evenzo al onze collega’s, en dat is prima. We zijn goed op weg. Maar… daar gaat dit artikel niet over. Wel […]