Corona update 29 juni 2021

‘Bijna terug naar normaal(?)’ Het vaccineren tegen corona gaat hard, waardoor in Nederland bijna alles weer lijkt te kunnen. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden.  Het kabinet was ook van mening dat de […]

Strengere regels voor bestuur stichting en vereniging

Bestuurders van een stichting of vereniging krijgen per 1 juli 2021 te maken met strengere regels. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) beoogt een professionaliseringsslag bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De overheid wil de kwaliteit van bestuur en het toezicht op verenigingen en stichtingen verbeteren. Ze wil met de WBTR voorkomen dat […]