Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst. Elke particulier met zonnepanelen die energie terug levert aan het energiebedrijf is […]

Klantpodium Delta Film

Wat is de kern van wat jullie doen bij Deltafilm? Het produceren en realiseren van informatieve video/tv producties. Het gaat om grote en kleine producties, waarbij budget, gebruik en vorm op elkaar afgestemd zijn. Betrokkenheid bij de onderwerpen en de mensen waarmee we werken staan bij ons hoog in het vaandel.    Welke impact heeft […]

Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

Werkgevers die in september 2020 te laat waren met de aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020, krijgen een herkansing. Maar, daarvoor gelden strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis. Subsidie praktijkleren Voor werknemers die een leerwerk- of praktijkopleiding volgen kan een werkgever recht hebben op een subsidie […]

Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?

Als u als werkgever zaken vergoedt (u betaalt de kosten van bijvoorbeeld een laptop voor uw werknemer) en verstrekt (u koopt het goed en geeft de laptop aan uw werknemer) aan uw personeel, zijn deze kosten voor u in beginsel aftrekbaar van de winst. De kosten zijn ook aftrekbaar als u ze onderbrengt in de […]

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem. Wat is inlenen? U bent inlener als u een personeelslid […]

Onderzoek: ‘Toekomst familiebedrijven in gevaar bij andere belastingregels’

Familiebedrijven verwachten grote financiële gevolgen als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) worden afgeschaft. De mogelijke veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de solvabiliteit en de liquiditeit. Volgens ondernemer John Fentener van Vlissingen leveren de fiscale aanpassing de schatkist niets op. Lees verder > Bron: De Ondernemer – Publicatiedatum: 8-04-2021

Handel snel bij overtreding concurrentiebeding

Ondernemers hebben er groot belang bij om hun bedrijfsbelangen te beschermen en te voorkomen dat een werknemer met kennis van bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige informatie, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden gaat verrichten. Het is daarom raadzaam om met (bepaalde) werknemers schriftelijk een concurrentiebeding overeen te komen. Het wordt de werknemer dan verboden om […]