Een jaar werken tijdens de coronacrisis

We zijn een jaar verder en de coronacrisis is helaas nog steeds aan de orde van de dag. Voor veel werkgevers heeft dit gevolgen gehad voor de manier van werken van hun personeel: vanuit huis, met mondkapje, in kleine groepen, aangepaste werkplekken etc. Dat had soms wat voeten in de aarde, maar inmiddels zijn we er aardig aan gewend.   In een jaar werken tijdens de coronacrisis heeft de […]

5.000,- subsidie op elektrische bestelwagens

Wie vanaf volgende maand een nieuwe, volledig elektrische bestelauto koopt, krijgt tot 5000 euro subsidie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat hiermee ondernemers over de streep worden getrokken, die nu nog twijfelen omdat elektrische bestelwagens duurder zijn dan benzine- en dieselauto’s. Lees verder > Bron: De Ondernemer […]

Klantpodium Geometius – Jasper Ambagtsheer

Wat is de kern van wat jullie doen bij Geometius? Geometius is een technisch handelsbedrijf en dienstverlenende organisatie op het gebied van plaatsbepaling- en landmeetkundige apparatuur, waaronder zeer nauwkeurige GPS-systemen, tachymeters en 3D laserscanners. Daarnaast leveren we hydrografische meetapparatuur. De vertegenwoordiging van Trimble is onze kernactiviteit. Omdat het om zeer hoogwaardige en specialistische apparatuur gaat, […]

Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april

De taxatiewaarde van een woning wordt vanaf 1 april van dit jaar extra van belang. Dit vanwege de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor jongeren bij aankoop van een woning tot € 400.000.  Verkoopprijs  Voor de overdrachtsbelasting is de waarde in het economisch verkeer bepalend, of de koopsom indien die hoger is. Dit betekent dat de […]

Advieswijzer stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont? Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. […]

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk

Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in beginsel minstens € 47.000 bedragen, maar volgens de rechter is soms zelfs een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon ook mogelijk. Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de […]

Voordelen loonkosten 2021

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen. Loonkostenvoordelen Om voor […]