Subsidie zonnepanelen en windturbines & SLIM subsidie

Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding van de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).  De nieuwe subsidie is specifiek gericht op het mkb. Particulieren komen niet voor de subsidie in aanmerking. De subsidie kent […]

Stijging premie Zvw & onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog

Stijging premie Zvw De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt.  De Zvw-premie voor werknemers stijgt dit jaar van 6,7% naar 7%. Dat komt neer op een stijging van 4,5%. De Zvw-premies voor zelfstandigen en dga’s die niet […]

Verhoging gebruikelijk loon dga & bijtelling eigen woning verlaagd

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000.   Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een […]

Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

Bron: SRA – Publicatiedatum: 18-02-2021  Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.  Verschil 5% in 2021 De lage WW-premie bedraagt dit jaar 2,7%. De hoge WW-premie voor mensen met een […]

Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid om op elektronische wijze de informatie die reeds bekend is bij de Belastingdienst op te vragen. Deze informatie wordt ook wel omschreven als “vooraf ingevulde aangifte” (afgekort: VIA).  Voor cliënten waarvoor wij de aangiften inkomstenbelasting verzorgen, zullen wij voor belastingjaar 2020 een VIA-machtiging aanvragen. De […]